Hirsitalon laajentaminen

Hirsirakennus on arvokas ja siitä halutaan pitää kiinni, mutta tilan tarve ja uudet käyttötarpeet hankaloittavat sen pitämistä. Hirsitalon laajentaminen on kuitenkin mahdollista ja usein paras tapa tehdä hirsirakenteisesta talosta suurempi.