Hirsimökit, Remontointi

Paras katto hirsimökille: Valintasi vaikutukset kestävyyteen ja ulkonäköön

Hirsimökki metsässä.

Sisältö

Katto on talon tärkein elementti. Se suojaa rakenteita sateelta ja säältä, joka vaihtelee Suomen olosuhteissa paljon.

Mainos

Valittaessa katetta hirsimökille on tärkeää ottaa huomioon materiaalin kestävyys ja ympäristöön soveltuvuus. Kestävä katto suojaa rakennusta sääolosuhteilta ja auttaa säilyttämään hirsimökin luonteen. Markkinoilla on monenlaisia katemateriaaleja, mutta jo pitkään teräskatto on noussut suosituksi vaihtoehdoksi sen pitkäikäisyyden ja huoltovarmuuden ansiosta. Teräskatto on sekä edullinen että tyylikäs, ja oikein asennettuna se voi palvella vuosikymmeniä vailla suurempia korjaustarpeita.

Hirsimökkien kattovalinnassa tulee huomioida myös rakennuksen hengittävyys. Eristämisessä ja remontoinnissa on tärkeää välttää höyrysulkujen käyttöä, jotta tiiviiksi rakennettu hirsiseinä säilyttää luonnollisen läpäisevyytensä kosteudelle. Tämä ehkäisee tehokkaasti kosteusvaurioiden syntymistä ja varmistaa rakennuksen terveellisen sisäilman koko sen käyttöiän ajan.

Lisäksi hirsimökin sijainti ja ympäröivä maisema voivat vaikuttaa kattomateriaalin valintaan. Olennaista on löytää rakennuksen henkeen sopiva katto, joka miellyttää sekä asukasta että ympäröivää yhteisöä, kuten naapureita ja paikallista kuntaa. Kattomateriaalin tulee sulautua saumattomasti maisemaan ja olla sopusoinnussa sekä rakennuksen että sijainnin kanssa.

Hirsimökin kattomateriaalien yleiskatsaus

Valinta hirsimökin kattomateriaaliksi vaikuttaa paitsi rakennuksen ulkonäköön, myös sen kestävyyteen ja huoltotarpeeseen. Tässä yleiskatsauksessa tarkastellaan yleisimpiä kattomateriaaleja, joita ovat peltikatto, tiilikatto ja huopakatto.

Peltikatto

Peltikatto on suosittu valinta hirsimökeille sen pitkäikäisyyden ja helpon huollon ansiosta. Se kestää hyvin sääolosuhteita ja on suhteellisen kevyt, mikä helpottaa asennusta.

 • Ominaisuudet:
  • Kevyt rakenne
  • Pitkäikäinen materiaali
 • Edut:
  • Vähäinen huoltotarve
  • Säänkestävyys

Tiilikatto

Tiilikatto tarjoaa erinomaisen lämmön- ja äänieristyksen, mikä on eduksi erityisesti hirsimökille. Tiilen ekologisuus ja kestävyys ovat ominaisuuksia, jotka tekevät siitä suositun valinnan.

 • Ominaisuudet:
  • Hyvä lämmöneristyskyky
  • Ekologinen valinta
 • Edut:
  • Helppo korjattavuus
  • Kestää ajan hampaita

Huopakatto

Huopakatto on edullinen ja hiljainen kattomateriaalivaihtoehto. Se on nopea asentaa ja tarjoaa hyvän suojan vuotamista vastaan, mutta se vaatii säännöllistä puhdistusta ja sammaleenestoa.

 • Ominaisuudet:
  • Ääntä eristävä
  • Lämmöneristävä
 • Edut:
  • Edullisuus
  • Tiiviys

Kattotyypit ja niiden soveltuvuus hirsimökeille

Kun suunnitellaan kattotyyppiä hirsimökille, on tärkeää ottaa huomioon niin ilmastolliset olosuhteet kuin arkkitehtoniset tekijät, jotka vaikuttavat katon kestävyyteen ja toimivuuteen.

Harjakatto

Harjakatto on yksi suosituimmista kattotyypeistä hirsimökeissä Suomessa. Sen symmetrinen muoto mahdollistaa erinomaisen lumen ja sadeveden poistuvuuden, ja sen klassinen ilme soveltuu hyvin hirsimökkien perinteiseen estetiikkaan. Harjakaton rakenne tukee myös tehokasta tuuletusta, mikä on tärkeää hirsirakenteiden pitkäikäisyydelle.

Pulpettikatto

Pulpettikatto on yksilöllinen valinta, joka koostuu yhdestä kaltevasta pinnasta. Tämän kattotyypin etuna hirsimökillä on sen yksinkertaisuus ja moderni ilme. Pulpettikatto tarjoaa myös mahdollisuuden tehokkaaseen vedenpoistoon ja lumikuormien hallintaan, mutta tulee suunnitella huolellisesti vedenohjauksen ja katon kallistuksen optimaalisen kulman varmistamiseksi.

Aumakatto

Aumakatto on mukautuvainen valinta hirsimökeille, etenkin kun tarvitaan ylimääräistä tilaa esimerkiksi vinttihuoneille. Aumakaton muotokieli on omiaan lisäämään rakennuksen tilavuutta, ja sen muotoilu auttaa lumen sekä veden hallinnassa. Siksi aumakatto on käyttökelpoinen valinta alueilla, joilla on raskaita lumikuormia ja runsasta sademäärää.

Katon huolto ja ylläpito

Kun kattoa ylläpidetään asianmukaisesti, se voi palvella käyttäjäänsä vuosikymmenien ajan. Huopakattojen oikeaoppinen ylläpito on erityisen tärkeää, sillä ne ovat likaantumiselle ja kasvustolle herkkiä.

Puhdistus ja huolto

Huopakattojen asianmukainen hoito vaatii säännöllistä puhdistusta, joka auttaa estämään sammaleen ja kasvuston aiheuttamia vaurioita. Eri huopakattojen kunto sekä niillä olevan kasvuston tyyppi ja määrä ohjaavat puhdistuksen valintaa. On suositeltavaa tarkastaa katon likaantumisaste säännöllisesti ja valita puhdistusmenetelmä tilanteen mukaisesti. Tämä voi pidentää katolle elinikää ja varmistaa, ettei se kärsi ennenaikaisista ongelmista.

Kattoremontin aikataulutus

Kattoremontin suunnittelu tulee tehdä huolellisesti ja ajoissa. Ennakoiva toiminta mahdollistaa tarvittavien toimenpiteiden huolellisen suunnittelun, välttäen turhat kiireet. Jos katon kunnossa huomataan merkkejä, jotka voivat ajan myötä johtaa isompiin korjaustarpeisiin, on järkevää miettiä remontin ajoitusta huolella. Kattoa ei tulisi jättää huonoon kuntoon, sillä huopakatto voi, asianmukaisella huollolla, kestää jopa kolmekymmentä vuotta.

Kattoturvatuotteet ja lisävarusteet

Hirsimökin kattoturvatuotteet ja lisävarusteet ovat tärkeä investointi rakenteiden kestävyyden ja turvallisuuden varmistamiseksi. Laadukkaat varusteet vähentävät onnettomuusriskiä ja helpottavat katon huoltotöitä.

Lumiesteet

Lumiesteiden päätehtävä on estää lumen ja jään putoaminen katolta alapuolelle ja niiden tulisi olla jokaisen hirsimökin kattovarustelun perusta. Ne ehkäisevät vahinkoja, jotka saattavat syntyä lumen massan pudotessa katolta. Asennusväli ja lumiesteiden tyyppi riippuvat katon materiaalista ja muodosta.

Kattosillat

Kattosillat mahdollistavat turvallisen liikkumisen katolla huoltojen ja asennusten aikana. Ne takaavat pitävän jalansijan myös liukkailla pinnoilla, minkä takia niiden asennus on suositeltavaa erityisesti alueilla, joilla katoille kertyy runsaasti lunta tai jäätä.

Sadevesijärjestelmät

Sadevesijärjestelmät ovat keskeinen osa katon toimivuutta, sillä ne ohjaavat sade- ja sulamisvedet pois rakenteista. Oikein mitoitetut ja asennetut sadevesijärjestelmät suojaavat hirsimökkiä veden aiheuttamilta vaurioilta ja pitävät perustukset kuivina. Järjestelmän komponentteja ovat muun muassa räystäskourut, syöksytorvet ja vesikourut.

Eristys ja aluskatteet hirsimökin katolle

Hirsimökin katon eristys ja aluskatteet ovat ratkaisevia tekijöitä rakennuksen energiatehokkuudelle ja kestävyydelle. Tarkasti valitut materiaalit ja asennustavat suojaavat rakennusta vedeltä ja kosteudelta.

Aluskatevalinnat

Aluskate on hirsimökin katteen alla oleva kerros, joka suojaa kattorakenteita vedeltä ja tuulelta. Optimaalisen aluskatteen valintaan vaikuttavat kattotyyppi ja paikalliset sääolosuhteet. Suositeltavia aluskatteita ovat:

 • Höyryä läpäisevät aluskatteet: Sopivat hyvin hengittäville kattorakenteille.
 • Itsekiinnittyvät aluskatteet: Tarjoavat tiiviin suojan ja ovat helppoja asentaa.

Eristemateriaalit

Hirsimökille sopivan eristeen valintaan vaikuttaa tarve saavuttaa riittävä lämmöneristävyys talvikäyttöön. Seuraavat eristemateriaalit ovat yleisiä hirsimökkien katoissa:

 • Mineraalivilla: Tarjoaa hyvän lämmöneristävyyden ja on paloturvallista.
 • Ekovillat: Uusiutuvista raaka-aineista valmistetut eristemateriaalit, kuten selluvilla, jotka ovat ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja.

Ympäristövaikutukset ja kestävä kehitys

Valittaessa kattoa hirsimökille on tärkeää ottaa huomioon ympäristövaikutukset ja kestävän kehityksen periaatteet. Tarkastellaan, miten eri kattomateriaalit ja energiataloudellisuus vaikuttavat näihin tekijöihin.

Ekologiset kattomateriaalit

Hirsimökin kattomateriaalivalinnassa pyritään suosimaan ekologisia vaihtoehtoja, kuten puuta, lehtikuusta tai tiiliä, jotka ovat pitkäikäisiä ja kierrätettäviä. Puu on uusiutuva raaka-aine, ja sen hiilijalanjälki on pienempi verrattuna esimerkiksi metalliin tai muoviin. Lehtikuusen erikoisuus on sen luontainen säänkestävyys, mikä tekee siitä ympäristöystävällisen valinnan ilman kemiallista käsittelyä. Tiili taas voidaan valmistaa paikallisista materiaaleista ja se on täysin kierrätettävissä.

Energiataloudellisuus

Energiataloudellisuus tarkoittaa katon kykyä minimoida energiahävikki ja edistää Mökin energiatehokkuutta. Erityinen huomio tulee kiinnittää eristysominaisuuksiin sekä katon muotoiluun, joka vaikuttaa lämmönsäilytykseen ja -hajoamiseen. Hyvin eristetty katto vähentää tarvetta lämmittää hirsimökkiä, mikä pienentää energiankulutusta ja hiilidioksidipäästöjä. Optimaalinen katon suunnittelu hyödyntää myös passiivista aurinkoenergiaa, mikä voidaan saavuttaa esimerkiksi kattoikkunoiden tai aurinkopaneelien avulla.

Usein Kysytyt Kysymykset

Valittaessa kattoa hirsimökille on tärkeää ottaa huomioon materiaalin kestävyys, rakenteen lujuus ja taloudellisuus.

Mitkä ovat suosituimmat kattomateriaalit hirsitaloille?

Suosituimmat kattomateriaalit hirsitaloille ovat tiili, pelti ja huopa. Nämä materiaalit tunnetaan niiden pitkäikäisyydestä ja kyvystä kestää Suomen vaihtelevia sääolosuhteita.

Kuinka valita mökille sopiva kattorakenne?

Hirsimökin kattorakenteen valinta riippuu useista tekijöistä, kuten lumikuorman kesto, tuulen nopeus ja katon muoto. Perinteisin valinta on harjakatto, joka sopii hyvin lumen ja sateen poistoon.

Millaisia ovat hirsimökin katon uusimisen yleiset merkit?

Katon uusimisen merkkejä ovat muun muassa vuotavat kattomateriaalit, homeen ja lahovaurioiden näkyminen sekä katon sisään pääsynyt vesi. Nämä oireet viittaavat siihen, että katto vaatii korjausta tai uusimista.

Miten kattotuolit asennetaan hirsimökkiin?

Kattotuolit asennetaan hirsimökkiin huolellisesti suunnitellen ja toteuttaen. Ne tulee kiinnittää, jotta ne kestävät tuulen ja lumen aiheuttaman paineen sekä takaavat rakenteen turvallisuuden.

Mitä tulee ottaa huomioon kattoa valittaessa taloudellisuuden näkökulmasta?

Taloudellisuuden näkökulmasta valittaessa kattoa, tulee huomioida kattomateriaalin hinta, käyttöikä ja mahdolliset ylläpitokustannukset. Edullisia ja kestäviä vaihtoehtoja ovat esimerkiksi pelti ja bitumihuopa.

Minkä tyyppinen sisäkatto on suositeltavin hirsitalossa?

Hirsitalossa suositeltava sisäkatto on usein puupinnaltaan kaunis ja hengittävä, mikä tukee hirsiseinien luontaisia ominaisuuksia. Puupaneelit ovat suosittu valinta, ne lisäävät mökin luonnollista tunnelmaa.

Tilaa Hirsimestarin uutiskirje ja liity hirsikerhoon

Saat tuoreimmat artikkelimme suoraan sähköpostiisi.